Kurs – Grønt belte

Kurset gir kunnskap om Lean kultur, metoder og verktøy og om hva som er viktig for igangsetting og gjennomføring av Lean prosesser i egen virksomhet.
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Hvem passer Grønt belte for?

 • Medarbeidere som får eller har et ansvar for gjennomføring av forbedringsprosjekter/prosesser i virksomheten

Hva lærer du?

 • Metoder for medarbeiderinvolvering
 • Metoder og verktøy for å utvikle og gjennomføre Lean prosessesser, herunder
  5S, 7W, VSM, A3, bruk av tavler, problemløsningsmetoder, 5xH
 • Hvilken lederadferd som er hensiktsmessig for utvikling av en Lean kultur
 • Hvordan utvikle en kontinuerlig forbedringskultur og medarbeidertilfredshet

Hva får du igjen for kurset?

 • Du blir bevisst på hva som hemmer og fremmer en god Lean kultur i virksomheten
 • Du kan anvende en rekke metoder og verktøy som kan nyttes i forbedringsarbeidet

Hvorfor velge oss?

 • Bli kurset av dyktige kursholdere med lang erfaring fra kurs og rådgivning innen Lean
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får kunnskap som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs

Kurset går over 2 + 2 dager, med hjemmeoppgave mellom samlingene. Kurset avsluttes med en kompetansetest.