Lean Gult belte

Ønsker du å få mer tilfredse kunder og medarbeidere? Opplever du plunder og heft i hverdagen og vet at noe ikke fungerer helt som det skal? Vil du jobbe mer systematisk med å forbedre og utvikle hverdagen din?

Dette er et grunnkurs der du lærer hvordan Lean kan hjelpe deg med forbedringsarbeidet. Kurset gir deg god forståelse av Lean som filosofi og måte å tenke drift på. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling. I dette kurset får du Lean-kunnskap som alle bør ha, uansett type virksomhet.

Hvem passer Lean Gult belte for?

 • Alle som ønsker å lære mer om tankegangen bak Lean for å se hvilke muligheter dette gir
 • Alle som ønsker et nytt perspektiv på hvordan man kan kartlegge eget arbeidssett for å finne forbedringsmuligheter
 • Ledere på alle nivåer
 • Du som ønsker å fordype deg i Lean og vil gå videre til grønt belte, men som ikke har erfaring med Lean fra før.

Hva lærer du?

 • De 5 trinnene for utvikling av en Lean prosess:
  • kundeverdi
  • analyse av egne prosesser
  • fjerne sløsing og skape flyt
  • skape Pull
  • etablere kontinuerlig forbedring
 • Kjenne til metoder som omhandles i Lean
 • Hvordan du kan skape en kultur med kontinuerlig forbedring som en naturlig del av hverdagen i egen bedrift ved å arbeide med «ledelse», «adferd og kultur»
 • Få innsikt i hva som skal til for å lykkes med Lean – suksesskriterier og fallgruver

Hvorfor velge Lean Gult belte?

 • Få en god innføring i hvorfor din virksomhet bør arbeide med Lean
 • Få en felles plattform for hvordan din virksomhet smart kan utvikle arbeidsprosesser
 • Lær hvordan du kan observere egne prosesser med forbedringsøyne
 • Underveis i kurset får du være med på Lean spill som gir en god forståelse for flyt i prosessene og småskrittsforbedringer. De fleste synes det er artig og lærerikt.