Litt om Lean

Lean handler om å skape en kultur for utvikling av kvalitet og forbedring av resultater, og er både en tenkemåte og en praktisk tilnærming. Kort forklart er det tre fokusområder i Lean:

Kundefokus. Hvem er vår kunde og hva gir verdi for kunden? Vi tenker gjerne på den eksterne som kjøper et produkt eller en tjeneste som kunde, men det gjelder også mottakere av tjenester, for eksempel pasienter og brukere i helsesektoren. Vi har som regel også interne kunder i bedriften. Kolleger som samhandler med hverandre. Det kunden trenger er det som gir verdi, og vårt fokus skal ligge der.

Flyt. En Lean organisasjon har god kvalitet og produserer høy kvalitet med minst mulig sløsing og slitasje på mennesker. I industrien kan sløsing være bruk av tid på feilretting, unødvendig transport eller lagring. I tjenesteproduksjon kan det være at vi behandler saker, flytter dokumenter eller venter unødvendig. Det kan også være at vi avbrytes ofte og må sette oss inn i en sak flere ganger. Sløsing stjeler tid og skaper frustrasjon og med god flyt reduserer vi den betydelig.

Kontinuerlig forbedring.  For å få en kultur som holder fokuset på flyt, kvalitet og effektivitet oppe, må vi ha kontinuerlig fokus på læring og forbedring. Når alle bidrar med sin kompetanse og sine ideer samt at de opplever å bli hørt og respektert klarer man lettere å holde tritt i en verden som stadig er i endring. Ledelse er sentralt for å få dette til.

En Lean organisasjon oppnår økt kundetilfredshet, bedre kvalitet og økt produktivitet samt mer effektive prosesser. Den har mindre skader og de ansatte trives bedre og har bedre helse.