Maskin, eller respektert og engasjert medarbeider?

Sett av 19.sept til LEAN Boost!

Sammen med Kunnskapsparken Helgeland gjentar vi suksessen og samles for å dele erfaringer og skape nye ideer. 

I et arbeidsliv med store krav til utvikling, digitalisering og endring trenger vi ansatte som virkelig er med og driver utvikling av egne arbeidsprosesser med en indre motivasjon som grunn. Hvordan får vi det til Hvordan skaper vi en slik kultur? 

Program for dagen er ikke helt ferdig, men i hovedtrekk blir det slik: 

  1. LOS-vandring. Vi gjør som sist og har en LOS-vandring der ulike bedrifter presenterer en utfordring eller et aktuelt tema. Utfordringen diskuteres i grupper og vi deler erfaringer og tanker. Rana Gruber, Helgelandssykehuset og Finnfjord AS er med. 
  2. Pitching. Vi deler korte historier fra forbedringsarbeid; noe som er vanskelig, noe viktig, noe som ble en suksess? Vil du dele en historie? Hopp i det, ta utfordringen og ta kontakt med Lean Senter Nord for å melde din interesse. Du får gode innspill fra de andre deltakerne som betaling.