Maskin eller respektert og engasjert medarbeider?

Sammen med Kunnskapsparken Helgeland gjentar vi suksessen og samles for å dele erfaringer og skape nye ideer 19.september.

I et arbeidsliv med store krav til utvikling, digitalisering og endring trenger vi ansatte som virkelig er med og driver utvikling av egne arbeidsprosesser med en indre motivasjon som grunn. Hvordan får vi det til Hvordan skaper vi en slik kultur? 

Program for dagen