Om oss

Lean Senter Nord AS (LSN) ble etablert i 2015 med utgangspunkt i det store og aktive industrimiljøet på Helgeland. Siden den gang har vi utvidet vår arbeidsområde til alle bransjer og arbeider med alt fra tungindustri, offentlig virksomhet til matvarebransjen.

LSN er leverandør av konsulenttjenester. Med utgangspunkt i Lean-metodikk skreddersyr vi løsninger for å oppnå kundens mål om forbedring, effektivisering, kundetilfredshet eller reduksjon av kostnader. Dette gjør vi gjennom rådgivning, opplæring og kursvirksomhet.

Vi skal være et ledende kompetansesenter innenfor forbedringsarbeid i Nord-Norge. Vi skal bidra til økt konkurransekraft, kvalitet og bærekraft. Vi bistår også bedrifter ved implementering av ledelsessystem for kvalitet og HMS.

Det er viktig for oss at når vårt oppdrag er ferdig så skal kompetansen ligge i bedriften med fokus på kultur for kontinuerlig forbedring.

LSN er eid av flere industriaktører på Helgeland, og har lokaler sammen med majoritetseier MainTech i Mo i Rana. Det er i dag ansatt to rådgivere i selskapet, men vi bruker flere ressurser hos MainTech for prosjektarbeid.

Selskapets daglig leder er Katrine Stormdalshei, se LinkedIn profil.