Respekten for mennesket med Robert Kusén

Robert Kusén er en av Europas mest ettertraktede forelesere på området lederskap med Lean filosofi som fundament. Han har skrevet boken “Respekten for mennesket” som er utgitt på flere språk. Nå kommer han til Mo i Rana og Mosjøen for å holde 3-timers seminar for toppledere og andre med ledende funksjoner innen Lean og forbedringsarbeid. 

Som ung leder på Scania klarte Robert, sammen med sine medarbeidere å transformere verkstedet som gikk under navnet Apeberget til et forbilde for svensk produksjonsindustri. De skapte en organisasjon der alle er med og driver utvikling med indre motivasjon som grunn. 

Med erfaring fra lederskap og endringsledelse på samtlige ledernivå i ulike organisasjoner, har Robert kjent på kroppen hvordan kultur og evne til forbedringsarbeid henger sammen. 

Han fokuserer på hvordan du som leder kan angi retning og sette mål, samtidig som du gir ansatte støtte og tillit slik at de selv kan forbedre sine egne arbeidsprosesser. 

Robert er opptatt av å reflektere over, og diskutere egen praksis, og legger opp til at deltakerne får anledning til det underveis i seminaret. 

Vi har gleden av å tilby et eget halvdagsseminar for toppledere og et for operative ledere både i Mo i Rana og i Mosjøen. 

Topplederseminaret handler om å lede andre ledere med Lean – Hvordan gi retning og støtte til forbedringsarbeidet.

Seminaret for operative ledere  handler om å lede operativt med Lean – Om forbedringsarbeidet der verdiene skapes.